Aktuality


12.03.2018

Školné pro školní rok 2018/2019

Školné pro rok 2018/2019 bude činit 770,-Kč/měsíc


12.03.2018

Výsledky soutěže Úkoly Čmeldy Pepíka

Milí rodiče,
s pýchou a radostí oznamujeme, že děti z naší školky se v soutěži Úkoly Čmeldy Pepíka umístily na výbornou. Tuto soutěž pořádala ZŠ Kodaňská ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu vzdělávání nadaných dětí a úkoly byly voleny z různých oblastí matematiky a logiky.
Naše děti získaly: 1.-2. místo, 3. místo, 6. místo, 9.-10. místo, 12. místo a 22. místo.
Dětem i paní učitelkám gratulujeme


12.03.2018

Zápisy

Vážení rodiče,
v letošním roce se budou konat eletronické předzápisy dětí do mateřských škol, kde budete mít možnost vytisknout potřebné dokumenty a zapsat se na příslušný čas zápisu. Tyto předzápisy budou aktivovány od dubna 2018 na www.elektronickypredzapis.cz 


02.02.2018

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny: 12.2. - 18.2. 2018
Vážení rodiče, nahlašte, prosím, docházku dítěte paní učitelkám na třídách


Pátek 26.1.2018

Vzhledem k vyhlášení 2. kola prezidentských voleb a ředitelskému volnu v místní ZŠ, bude tento den provoz v naší MŠ omezen. Pokud vaše dítě tento den přijde do školky, přihlašte ho, prosím, na nástěnku příslušné třídy.


ZÁPIS DO MŠ (2018/2019)

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2018-2019
se uskuteční 10. května 2018 od 13:00 do 18:00 hod. K zápisu se dostaví rodiče s dítětem. U zápisu zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz, rodní list a očkovací průkaz dítěte (dle §50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
Přihlášky a ostatní tiskopisy bude možno stáhnout z webové stránky, nebo je vyzvednout v mateřské škole (termín bude včas zveřejněn). 
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy. 


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří
pro rodiče dětí, které se budou ucházet o místo v naší MŠ se bude konat 7.3. a 8.3. 2018 od 17:00 do 18:00 hodin


Potvrzení o výši vynaložených výdajů

Vážení rodiče,
pokud potřebujete doklad, na jehož základě můžete požádat svého zaměstnavatele o snížení daně za zdaňovací období roku 2017, a ještě jste tak neučinili, obraťte se s žádostí na své třídní paní učitelky. Potvrzení o platbách úplaty za vzdělávání (školné) vám vystaví ředitelka školy. Sdělte, prosím, který z rodičů o snížení žádá.


12.01.2018

Bruslení - icerink

Vážení rodiče,
od 17.1. 2018 začíná bruslení, končí 30.5.2018. Přihlášené děti budou chodit na bruslení v doprovodu pedagogů každou středu kromě jarních prázdnin. Doprava je zajištěna ze strany Icerink. Lekcí bruslení s profesionály je 19, jedna hodina stojí 105,-Kč. Platbu v hotovosti - 1 995,- Kč uhraďte, prosím, do úterý 16.1. vč. pí učitelkám. Děti si s sebou vezmou: přilbu, brusle, rukavice, chrániče. 


05.01.2018

Volby

Vážení rodiče,
vzhledem k volbám prezidenta republiky vyhlásila místní ZŠ na pátek 12. 1. 2018 ředitelské volno. Z tohoto důvodu bude také omezen provoz na naší mateřské škole.
Pokud Vaše děťátko přijde v pátek do školky, zapište ho, prosím na nástěnku příslušné třídy.


14.12.2017

KRÁSNÉ VÁNOCE, 
HODNĚ RADOSTI, KLIDU A RODINNÉHO ŠTĚSTÍ VÁM PŘEJE KOLEKTIV NAŠÍ MŠ


14.12.2017

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY - 23. 12. 2017 - 1. 1. 2018


VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Milí rodiče,
o vánočních prázdninách (27. - 29. 12. 2017) bude naše MŠ uzavřena. Náhradní provoz bude zajišťovat MŠ Bajkalská 19/1534, Praha 10. Nahlašte, prosím, co nejdříve svým pedagogům (nejpozději však do 29.11. 2017), zda máte o vánoční docházku zájem. Rodiče přihlášených dětí se dostaví k zápisu na MŠ Bajkalskou 12.12.2017 mezi 14:00 a 17:00 hod.


Akce pro děti a rodiče

Milí rodiče,
přijďte si spolu s dětmi vyrobit svatomartinské lampionky ve středu 8. 11. 2017 v 16:30. Společně pak vyrazíme do ulic.


02.09.2017

RADA RODIČŮ

Vážení rodiče,
na třídní fond se v letošním roce bude vybírat částka 600,-Kč, kterou můžete platit u paní učitelek, pí. hospodářky, popř. u ředitelky školy. Z těchto peněz se budou financovat akce celé školy, dárečky k  Mikuláši, Vánocům ... pro všechny děti, didaktický materiál, pomůcky apod.


01.09.2017

Vítáme vás všechny po prázdninách v naší školce v novém školním roce 2017/2018. Kolektiv MŠ


01.06.2017

Úhrada úplaty za vzdělání - školné

Vážení rodiče,
od 1. září 2017 bude úplata za vzdělávání činit 760,-Kč/měsíc. Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné platit nebudou. V měsíci červenci a srpnu se školné NEPLATÍ. Výjimku tvoří děti přihlášené na prázdninový provoz


Vánoční vystoupení na Kubáni   Vernisáž - MČ Praha 10   Mikuláš ve školce aneb my se čerta nebojíme - 2017   Svatý Martin   Varieté Adonis  
Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace