Aktuality


25.06.2018

PRÁZDNINY

VŠEM DĚTEM I RODIČŮM PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO PLNÉ SLUNÍČKA, POHODY A RODINNÝCH RADOSTÍ


07.06.2018

BESÍDKA - KOŤATA

POZOR!!! ZMĚNA!!!
Vážení rodiče,
vzhledem k sokolskému sletu, který se kryje s termínek besídky Koťátek, je začátek besídky posunut na 15:45 hod. Děkujeme za pochopení


06.06.2018

Třídní schůzky - nově přijaté děti

Třídní schůzka s rodiči dětí, které byly přijaty k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 se bude konat 25.6.2018 od 16:00 hod v MŠ Dvouletky


02.05.2018

Milí rodiče,
nahlašte, prosím, docházku vašeho dítěte na pondělí 7.5.2018


26.04.2018

Prázdninový provoz

Milí rodiče,
prázdninový provoz mateřských škol zřízených MČ Praha 10 je vyvěšen na nástěnkách tříd a na tomto webu (sekce Zápisy - Prázdninový provoz). Pokud máte zájem o umístění Vašeho dítěte na prázdninový provoz, oznamte tuto skutečnost paní učitelkám na třídách (popř. ředitelce školy) do 11. 5., aby Vám mohly připravit kopii zápisového listu. Pro naši MŠ platí uveřejněné školy ve 3. oblasti. 27.8. - 31.8. Není zajištěn provoz.


25.04.2018

ZÁPIS DO MŠ (2018/2019)

Nahlížení do spisu 
proběhne 16. 5. 2018 mezi 10:00 a 14:00 hodinou


24.04.2018

Docházka - pondělí 30.4.

Milí rodiče,
nahlašte, prosím, paní učitelkám docházku dětí na pondělí 30.4. 


Velikonoční prázdniny

Milí rodiče,
 ve čtvrtek 29.3. jsou velikonoční prázdniny (v pátek 30.3. volno). Nahlašte, prosím, docházku dětí paní učitelkám na třídách 


12.03.2018

Školné pro školní rok 2018/2019

Školné pro rok 2018/2019 bude činit 770,-Kč/měsíc


12.03.2018

Výsledky soutěže Úkoly Čmeldy Pepíka

Milí rodiče,
s pýchou a radostí oznamujeme, že děti z naší školky se v soutěži Úkoly Čmeldy Pepíka umístily na výbornou. Tuto soutěž pořádala ZŠ Kodaňská ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu vzdělávání nadaných dětí a úkoly byly voleny z různých oblastí matematiky a logiky.
Naše děti získaly: 1.-2. místo, 3. místo, 6. místo, 9.-10. místo, 12. místo a 22. místo.
Dětem i paní učitelkám gratulujeme


12.03.2018

Zápisy

Vážení rodiče,
v letošním roce se budou konat eletronické předzápisy dětí do mateřských škol, kde budete mít možnost vytisknout potřebné dokumenty a zapsat se na příslušný čas zápisu. Tyto předzápisy budou aktivovány od dubna 2018 na www.elektronickypredzapis.cz 


02.02.2018

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny: 12.2. - 18.2. 2018
Vážení rodiče, nahlašte, prosím, docházku dítěte paní učitelkám na třídách


Pátek 26.1.2018

Vzhledem k vyhlášení 2. kola prezidentských voleb a ředitelskému volnu v místní ZŠ, bude tento den provoz v naší MŠ omezen. Pokud vaše dítě tento den přijde do školky, přihlašte ho, prosím, na nástěnku příslušné třídy.


ZÁPIS DO MŠ (2018/2019)

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2018-2019
se uskuteční 10. května 2018 od 13:00 do 18:00 hod. K zápisu se dostaví rodiče s dítětem. U zápisu zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz, rodní list a očkovací průkaz dítěte (dle §50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
Přihlášky a ostatní tiskopisy bude možno stáhnout z webové stránky, nebo je vyzvednout v mateřské škole (termín bude včas zveřejněn). 
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy. 


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří
pro rodiče dětí, které se budou ucházet o místo v naší MŠ se bude konat 7.3. a 8.3. 2018 od 17:00 do 18:00 hodin


Potvrzení o výši vynaložených výdajů

Vážení rodiče,
pokud potřebujete doklad, na jehož základě můžete požádat svého zaměstnavatele o snížení daně za zdaňovací období roku 2017, a ještě jste tak neučinili, obraťte se s žádostí na své třídní paní učitelky. Potvrzení o platbách úplaty za vzdělávání (školné) vám vystaví ředitelka školy. Sdělte, prosím, který z rodičů o snížení žádá.


12.01.2018

Bruslení - icerink

Vážení rodiče,
od 17.1. 2018 začíná bruslení, končí 30.5.2018. Přihlášené děti budou chodit na bruslení v doprovodu pedagogů každou středu kromě jarních prázdnin. Doprava je zajištěna ze strany Icerink. Lekcí bruslení s profesionály je 19, jedna hodina stojí 105,-Kč. Platbu v hotovosti - 1 995,- Kč uhraďte, prosím, do úterý 16.1. vč. pí učitelkám. Děti si s sebou vezmou: přilbu, brusle, rukavice, chrániče. 


05.01.2018

Volby

Vážení rodiče,
vzhledem k volbám prezidenta republiky vyhlásila místní ZŠ na pátek 12. 1. 2018 ředitelské volno. Z tohoto důvodu bude také omezen provoz na naší mateřské škole.
Pokud Vaše děťátko přijde v pátek do školky, zapište ho, prosím na nástěnku příslušné třídy.


14.12.2017

KRÁSNÉ VÁNOCE, 
HODNĚ RADOSTI, KLIDU A RODINNÉHO ŠTĚSTÍ VÁM PŘEJE KOLEKTIV NAŠÍ MŠ


14.12.2017

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY - 23. 12. 2017 - 1. 1. 2018


Rozlučka - Koťata   Besídka - Včelky   Besídka - Štěňata   Besídka - Medvíďata   Besídka - Koťata  
Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace