Akce školy


ZÁŘÍ 2017
11.9. 2017 - třídní schůzky od 16:00 hod
18.9. 2017 - "Indonéské léto" (akce pro rodiče a děti) od 16:00 hod
25.9. 2017 - "Co malí medvědi o podzimu nevědí" (divadlo ve školce)
 
ŘÍJEN 2017
- 6.10. 2017 - "Olympiáda pro mateřské školy"  v Domě UM - starší děti
9.10. 2017 - "Cirkus Cecilka" (představení ve školce)
18.10. 2017 - Vernisáž na MČ Praha 10 - vystoupení našich dětí + obrazy naší paní školnice Olinky - od 17:00 hod (MČ Praha 10, 5. patro)
- 19.10. 2017 - fyzioterapeutické cvičení pro přihlášené (19:00 - 20:30 hod; 90,-Kč)
23.10. 2017 - "O námořníku Čepičkovi" (divadlo ve školce)
26. - 27.10. 2017 - podzimní prázdniny
LISTOPAD 2017
- 2.11. 2017 - fyzioterapeutické cvičení pro přihlášené (19:00 - 20:30 hod; 90,-Kč)
6.11. 2017 - "Variete Adonis" (představení ve školce)
- účast našich dětí v soutěži "Svět kolem nás a vánoční čas" (pořádá MČ Praha 10)
- 8.11. 2017 - sv. Martin ve školce (akce pro děti, rodiče a pedagogy) - od 16:30 hod
- 13.11.2017 - vánoční foto
PROSINEC 2017
5.12. 2017 - "Mikuláš ve školce" - akce pro děti
7.12. 2017 od 15:30 do 15:45 účast dětí na vánočních trzích na Kubánském nám.
12.12. 2017 v 15:00hod -  přezkoušení dětí s individuálním vzděláváním (řádný termín)
14.12. 2017 - "Andělé ze zapomenuté skříňky" (divadlo ve školce)
- 18.12. od 16:30 hod - vánoční dílničky  - akce pro rodiče a děti (vánoční posezení)
23.12. 2017 - 2.1. 2018 - vánoční prázdniny
LEDEN 2018
3.1. 2018 v 15:00hod -  přezkoušení dětí s individuálním vzděláváním (náhradní termín)
5.1. 2018 - testy školní zralosti pro předškoláky - od 9:00 hod
- 22.1.2018 - "Modrý den" - dopolední akce pedagogů a dětí
- 24.1. 2018 od 8:30 hod - "Koukají na nás správně" - preventivní vyšetření zraku pro přihlášené děti
 
ÚNOR 2018
2.2. 2018 - pololetní prázdniny
12. - 18.2. 2018 - jarní prázdniny
26.2. 2018 - "Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce" (divadlo ve školce)
- masopustní karneval
 
BŘEZEN 2018
12.3. 2018 - "O zamčeném štěstí" (divadlo ve školce)
- spaní ve školce
29. - 30.3. 2018 - velikonoční prázdniny
DUBEN 2018
17.4.  2018 v 15:00 hod -  2. přezkoušení individuálního vzdělávání (1. termín - řádný)
- 25.4. 2018 v 15:00 hod -  2. přezkoušení individuálního vzdělávání (2. termín - náhradní)

-  Den Země - Dům UM
- rej čarodějnic
KVĚTEN 2018
-10.5. 2018 - zápis dětí do MŠ
21.5. 2018 - "Mokrá pohádka" (divadlo ve školce)
- 24.5.2018 - focení tříd
- výlety
ČERVEN 2018
- 1.6. 2018 - Mezinárodní den dětí
- keramická výstava
- rozloučení s předškolákama
29.6. 2018 - ukončení školního roku
Varieté Adonis   Sportovní olympiáda - Dům UM   Představení Cecilka   NÁVŠTĚVA V ZŠ BRIGÁDNÍKŮ   Indonéské léto  
Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace