Úhrada za předškolní vzdělávání – školné

Školné hradí rodiče dítěte:

  • Bezhotovostním způsobem na číslo účtu: 51-3654770227/0100
    Úhrada za kalendářní měsíc je splatná vždy k 15. v daném měsíci
    Např. za měsíc září nejpozději do 15.9.2016

  • Školné pro děti 3-5 leté přihlášené k celodenní docházce
    činí za měsíc 740,- Kč

  • Děti 5-6 leté přihlášené k celodenní docházce, v posledním ročníku
    mateřské školy (předškoláci), za předškolní vzdělávání neplatí !!!

  • Školné pro děti 7 leté s odkladem školní docházky,
    přihlášené k celodenní docházce, činí za měsíc 740,- Kč

  • Variabilní symbol je přidělen dítěti při prvním nástupu do MŠ
    a po celou dobu školní docházky se nemění

Otázky, které se týkají úhrady za školné mohou rodiče projednat s ředitelkou školy na telefonu: 274810657,
e-mailem: ms_dvouletky@volny.cz nebo v kanceláři ředitelky školy, nejlépe po předchozí sjednané schůzce.

   Rozlučková párty       Besídka - Koťata       Loučení s předškoláky       Besídka - Včelky       Besídka - Štěňata   
Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace