DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Aktuality


14.01.2021

Testy školní zralosti

Milí rodiče, 
vzhledem k pandemii COVID-19 nebude pí Křečanová z PPP obcházet školy ohledně testů školní zralosti. Pokud budete chtít bližští informace o svých dětech (zejména předškolácích), můžete si prostřednictvím třídního mailu domluvit s konkrétními pedagogy osobní konzultaci


15.12.2020

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Milí rodiče,
vzhledem k tomu, že vánoční prázdniny byly vyhlášeny již od 21.12.2020, prosím, abyste do čtvrtka 17.12. nahlásili docházku dětí i na tento den. Celkem tedy 21. - 23.122020 (pondělí-středa). Připomínáme, že mezi svátky je škola uzavřena a bude docházet k plošné desinfikaci. Přejeme všem klidné Vánoce, hlavně hodně zdraví a uvidíme se opět 4.1.2020
 


19.11.2020

PES - školství

odkaz na školskou část protiepidemického opatření PES, které zároveň naleznete na stránkách MŠMT ČR
https://www.msmt.cz/ministr-skolstvi-predstavil-skolskou-cast-pes
 


09.11.2020

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Vážení rodiče,
pokud bude Vaše dítě chodit o vánočních prázdninách (23.12., 28. - 31.12. 2020), je třeba ho nahlásit do 27.11.2020 osobně nebo třídním mailem.


09.11.2020

Docházka dětí

Vážení rodiče,
nahlašte prosím (osobně nebo prostřednictvím třídního mailu) docházku Vašeho dítěte dne 16. 11. 2020. 


02.11.2020

KROUŽKY

Vážení rodiče,
v době nouzového stavu až do odvolání se nebudou konat zájmové kroužky


Mateřská škola bude opět otevřená od 2.11.2020


20.10.2020

Podzimní prázdniny

Milí rodiče,
nahlašte, prosím, docházku svých dětí o podzimních prázdninách na mailové adresy svých tříd do čtvrtka 22.10.2020


13.10.2020

Podzimní prázdniny

Milí rodiče,
docházku Vašeho dítka o podzimních prázdninách (26. - 30.10. 2020) nahlašte, prosím, pí učitelkám prostřednictvím třídního mailu


13.10.2020

Nouzový stav

Milí rodiče,
ředitelka školy rozhodla, že od středy 14. 10. 2020 zákonní zástupci nebudou mít přístup do školní budovy. Děti bude odvádět (přivádět) pověřený zaměstnanec školy (viz. dodatek ŠŘ). Toto opatření platí do odvolání


15.09.2020

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Přezkoušení dětí, které obdržely souhlas ředitelky školy s individuálním vzděláváním proběhne 7.12.2020 od 16:00 hod. Náhradní termín - 11.1.2021 (opět od 16:00 hod)


31.08.2020

Třídní schůzky

Připomínáme,
že dne 2.9. budou probíhat třídní schůzky. Začátek v 16:30 v tělocvičně. 


31.08.2020

Začátek školního roku 2020/2021

Milí rodiče, milé děti,
v úterý 1.9.2020 se na vás všechny těšíme. Připomínáme, že je nezbytné, aby jste přinesli vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků infekčního onemocnění (ke stažení v aktualitách)


15.07.2020

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

- školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. 9. 2020
- provozní doba školy je od 6:30 do 17:00 hod
- adaptační doba pro nejmenší děti (třída koťátek) je zvolena po dobu 14 dní, kdy děti chodí domů po obědě
- zákonný zástupce předává dítě zaměstnanci školy
- omluvy dětí - nejdéle do 8:00 hod příslušného dne (telefonicky, třídním mailem, záznamem do sešitu v šatně)
- školné pro školní rok 2020/2021 činí 1 140,-Kč (předškoláci a děti s OŠD úplatu za vzdělání neplatí)
- stravné prozatím činí 40,-Kč/dítě a den (42,-Kč děti starší 6ti let) - variabilní symbol obdržíte při nástupu dítěte do školky
- finanční částka 600,-Kč/dítě a rok na radu rodičů se bude vybírat do konce září 2020 (společné akce pro děti, pomůcky apod.)

S SEBOU: bačkůrky, pohodlné oblečení do třídy i na zahradu, rezervní oblečení (tričko, spodní prádlo, tepláčky apod.); pyžamko (pro děti, které zůstávají ve školce celý den)

Více informací se dozvíte na třídní schůzce, která se bude konat ve středu 2. 9. 2020 od 16:30 hod
tel: 274810657
maily: kotata.ms_dvouletky@volny.cz, medvidata.ms_dvouletky@volny.cz, stenata.ms_dvouletky@volny.cz, vcelky.ms_dvouletky@volny.cz

Krásné léto


PRÁZDNINY

Všem dětem i jejich rodičům přejeme krásné a slunečné léto. Dávejte na sebe pozor a v úterý 1. 9. 2020 se na vás opět těšíme 


18.06.2020

Školné pro školní rok 2020/2021

Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2020/2021 činí 1 140,-Kč


20.05.2020

Provoz školy v době mimořádných opatření

Mateřská škola, Praha 10, Dvouletky 8/601, příspěvková organizace
Provoz školy v době mimořádných opatření v souvislosti s pandemií Covid-19
(dodatek školního řádu)
 
Organizace provozu

 • Příchod dětí do mateřské školy v době mimořádných opatření je od 6:30 do 8:00 hod.
 • Před budovou školy jsou všichni povinni dodržovat rozestupy 2 m.
 • Zákonní zástupci jsou povinni doprovázet dítě v roušce, dítě do 7 let přichází bez roušky.
 • Dětem bude měřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem.
 • Zákonní zástupci nebudou mít přístup do budovy; děti bude odvádět (přivádět) pověřený zaměstnanec školy.
 • Při prvním vstupu dítěte do školy, po víkendu a po každé nepřítomnosti dítěte ve škole odevzdá zákonný zástupce vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto prohlášení nebude dítě do mateřské školy přijato. Pokud dítě trpí alergickou rýmou či kašlem, zákonný zástupce toto doloží lékařským potvrzením.
 • Současně svým podpisem stvrzujete seznámení s tímto dodatkem školního řádu.
 • Pokud se u dítěte objeví během dne příznaky Covid-19 (dušnost, zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti k jídlu apod.) nebo jiného onemocnění, budou zákonní zástupci ihned informováni a jsou povinni neprodleně zajistit odchod dítěte z mateřské školy. Dítě bude do příchodu zákonného zástupce izolováno a následně kontaktována hygienická stanice. Ostatním dětem v takovém případě budou nasazeny roušky, a pokud to bude možné, odejdou k výuce na zahradu. Roušku budou muset nosit do té doby, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte. Po návratu dítěte zpět do mateřské školy bude vyžadováno lékařské potvrzení, že je dítě zdravé a může do kolektivu.
 • Každé dítě musí mít vždy 2 čisté roušky v uzavíratelném igelitovém sáčku a označené jménem, pro případ náhlé změny jeho zdravotního stavu,  jiného dítěte či zaměstnance školy.
 • Dítě do školy přijde již v oblečení určeném do třídy, v igelitové podepsané tašce bude mít náhradní oblečení na zahradu, bačkory popř. pyžamko. Všechny věci si každý den odnáší domů, aby se mohly šatny důkladně vydesinfikovat (šatny zůstanou prázdné).
 • Po příchodu do třídy si dítě pečlivě umyje ruce mýdlem (desinfekce). Učitelky dohlíží na častější mytí rukou dětí. K dispozici budou papírové ručníky.
 • Po dobu těchto mimořádných opatření platí zákaz nošení hraček, plyšáků apod. z domova.
 • Pedagogové ani děti nemusí nosit roušky ve škole ani na zahradě. Je na jejich uvážení, zda je nosit budou či nikoli.
 • Zaměstnanci školy budou provádět zvýšený úklid (otírání zábradlí, klik, častější vytírání podlahových krytin, desinfekce povrchů a předmětů, které jsou častěji používány), dbát na zvýšená hygienická opatření včetně častého větrání, časté mytí rukou.
 • Aktivity jsou organizovány tak, aby bylo možné trávit větší než obvyklou část dne na zahradě školy. Skupiny dětí budou mít vyhrazený vlastní prostor, aby se zamezilo styku většího počtu dětí a zabránilo případné nákaze. Může též docházet ke střídání skupin dle časových intervalů.
 • Upozorňujeme, že v době mimořádných opatření v souvislosti s Covid-19 může dojít k rozdělování dětí podle počtu, nikoli podle jednotlivých tříd.
 • Omluvy dětí posílejte mailem (telefonicky v krajním případě). Pokud dopředu víte, jak dítě bude školu navštěvovat, napište tuto informaci pedagogům na příslušný třídní mail (kotata.ms_dvouletky@volny.cz, medvíďata.ms_dvouletky@volny.cz, stenata.ms_dvouletky@volny.cz, vcelky.ms_dvouletky@volny.cz)
 
Hygienická opatření školy
 • Jednorázové roušky pro akutní případy
 • Jednorázové rukavice pro zaměstnance školy
 • Jednorázové papírové ručníky
 • Desinfekční prostředky
 • Časté větrání místností
 • Zajištění izolované místnosti v případě potřeby
 • Parní vysavač
 • Zvýšený úklid exponovaných povrchů desinfekčními prostředky
 
Tato mimořádná opatření jsou v souladu s Manuálem MŠMT pro otevření mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020. Opatření jsou přizpůsobena podmínkám a provozním možnostem školy a nabývají účinnosti od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020. V případě legislativních či organizačních změn si mateřská škola vyhrazuje právo na jeho aktualizaci.
 
 
V Praze 20. 5. 2020
Mgr. Jana Bezděková
ředitelka školy


20.05.2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Dokument ke staření ZDE
 


07.05.2020

mailové adresy tříd

kotata.ms_dvouletky@volny.cz
medvidata.ms_dvouletky@volny.cz
stenata.ms_dvouletky@volny.cz
vcelky.ms_dvouletky@volny.cz


Fotogalerie 2019/20   Rozlučka - Koťata   Besídka - Včelky   Besídka - Štěňata   Besídka - Medvíďata  
Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace