DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Aktuality


20.05.2020

keramický kroužek

Informace ohledně keramického kroužku:
e-mail: keram.jana@seznam.cz
tel: 739 077 514


20.05.2020

Provoz školy v době mimořádných opatření

Mateřská škola, Praha 10, Dvouletky 8/601, příspěvková organizace
Provoz školy v době mimořádných opatření v souvislosti s pandemií Covid-19
(dodatek školního řádu)
 
Organizace provozu

 • Příchod dětí do mateřské školy v době mimořádných opatření je od 6:30 do 8:00 hod.
 • Před budovou školy jsou všichni povinni dodržovat rozestupy 2 m.
 • Zákonní zástupci jsou povinni doprovázet dítě v roušce, dítě do 7 let přichází bez roušky.
 • Dětem bude měřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem.
 • Zákonní zástupci nebudou mít přístup do budovy; děti bude odvádět (přivádět) pověřený zaměstnanec školy.
 • Při prvním vstupu dítěte do školy, po víkendu a po každé nepřítomnosti dítěte ve škole odevzdá zákonný zástupce vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto prohlášení nebude dítě do mateřské školy přijato. Pokud dítě trpí alergickou rýmou či kašlem, zákonný zástupce toto doloží lékařským potvrzením.
 • Současně svým podpisem stvrzujete seznámení s tímto dodatkem školního řádu.
 • Pokud se u dítěte objeví během dne příznaky Covid-19 (dušnost, zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti k jídlu apod.) nebo jiného onemocnění, budou zákonní zástupci ihned informováni a jsou povinni neprodleně zajistit odchod dítěte z mateřské školy. Dítě bude do příchodu zákonného zástupce izolováno a následně kontaktována hygienická stanice. Ostatním dětem v takovém případě budou nasazeny roušky, a pokud to bude možné, odejdou k výuce na zahradu. Roušku budou muset nosit do té doby, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte. Po návratu dítěte zpět do mateřské školy bude vyžadováno lékařské potvrzení, že je dítě zdravé a může do kolektivu.
 • Každé dítě musí mít vždy 2 čisté roušky v uzavíratelném igelitovém sáčku a označené jménem, pro případ náhlé změny jeho zdravotního stavu,  jiného dítěte či zaměstnance školy.
 • Dítě do školy přijde již v oblečení určeném do třídy, v igelitové podepsané tašce bude mít náhradní oblečení na zahradu, bačkory popř. pyžamko. Všechny věci si každý den odnáší domů, aby se mohly šatny důkladně vydesinfikovat (šatny zůstanou prázdné).
 • Po příchodu do třídy si dítě pečlivě umyje ruce mýdlem (desinfekce). Učitelky dohlíží na častější mytí rukou dětí. K dispozici budou papírové ručníky.
 • Po dobu těchto mimořádných opatření platí zákaz nošení hraček, plyšáků apod. z domova.
 • Pedagogové ani děti nemusí nosit roušky ve škole ani na zahradě. Je na jejich uvážení, zda je nosit budou či nikoli.
 • Zaměstnanci školy budou provádět zvýšený úklid (otírání zábradlí, klik, častější vytírání podlahových krytin, desinfekce povrchů a předmětů, které jsou častěji používány), dbát na zvýšená hygienická opatření včetně častého větrání, časté mytí rukou.
 • Aktivity jsou organizovány tak, aby bylo možné trávit větší než obvyklou část dne na zahradě školy. Skupiny dětí budou mít vyhrazený vlastní prostor, aby se zamezilo styku většího počtu dětí a zabránilo případné nákaze. Může též docházet ke střídání skupin dle časových intervalů.
 • Upozorňujeme, že v době mimořádných opatření v souvislosti s Covid-19 může dojít k rozdělování dětí podle počtu, nikoli podle jednotlivých tříd.
 • Omluvy dětí posílejte mailem (telefonicky v krajním případě). Pokud dopředu víte, jak dítě bude školu navštěvovat, napište tuto informaci pedagogům na příslušný třídní mail (kotata.ms_dvouletky@volny.cz, medvíďata.ms_dvouletky@volny.cz, stenata.ms_dvouletky@volny.cz, vcelky.ms_dvouletky@volny.cz)
 
Hygienická opatření školy
 • Jednorázové roušky pro akutní případy
 • Jednorázové rukavice pro zaměstnance školy
 • Jednorázové papírové ručníky
 • Desinfekční prostředky
 • Časté větrání místností
 • Zajištění izolované místnosti v případě potřeby
 • Parní vysavač
 • Zvýšený úklid exponovaných povrchů desinfekčními prostředky
 
Tato mimořádná opatření jsou v souladu s Manuálem MŠMT pro otevření mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020. Opatření jsou přizpůsobena podmínkám a provozním možnostem školy a nabývají účinnosti od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020. V případě legislativních či organizačních změn si mateřská škola vyhrazuje právo na jeho aktualizaci.
 
 
V Praze 20. 5. 2020
Mgr. Jana Bezděková
ředitelka školy


20.05.2020

Zápis - výsledky

Vážení rodiče,
částečný seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/2021 je zveřejněn v záložce Zápis. Seznam bude doplněn do 4.6.2020. V případě duplicit rodiče nejpozději do 25.5.2020 včetně kontaktují ředitelku vybrané MŠ, kam chtějí nastoupit, a zašlou jí vyplněný a podepsaný zápisový lístek (na webových stránkách školy). Na základě těchto informací ředitelka školy doplní seznam přijatých dětí na uvolněná místa.


20.05.2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Dokument ke staření ZDE
 


19.05.2020

Domácí vzdělávání

Pracovní listy v tištěné podobě na téma POHÁDKY si můžete vyzvednout ve středu 20. 5. 2020 mezi 10:00 a 12:00 hodinou.


19.05.2020

Prázdninový provoz

Připomínáme,
že náhradní prázdninový provoz je nutné oznámit do 20.5.2020 mailem. Tím dáváte souhlas s předáním evidenčního listu s údaji ze školní matriky do náhradní MŠ. Více informací naleznete v záložce Zápis (prázdninový provoz) nebo na jednotlivých MŠ, ve kterých bude prázdninový provoz realizován


14.05.2020

Opatření k otevření školy

Milí rodiče,
vzhledem ke snaze zajistit co nejoptimálnější hygienické a bezpečnostní podmínky, upozorňujeme, že v období otevření školy v omezeném režimu (do konce školního roku 2019/2020) může dojít k rozdělování dětí podle počtu, nikoli podle příslušných tříd


13.05.2020

otevření MŠ

Prosíme rodiče dětí, kteří ještě nenahlásili docházku svého dítěte do MŠ v období do konce školního roku 2019/2020, aby tak učinili na mailové adresy jednotlivých tříd. A to i v případě, že neuvažujete o návratu do konce školního roku. Děkujeme


13.05.2020

Otevření MŠ

Vážení rodiče,
Mateřská škola Dvouletky se chystá otevřít školní prostory od 25.5.2020 v omezeném režimu. Abychom mohli zajistit hygienické podmínky a ochránit zdraví dětí a zaměstnanců školy, bude kapacita tříd snížena.
Škola bude otevřena zejména pro děti rodičů, kteří nemohou zajistit jejich péči v domácím prostředí. 
Při nástupu je nezbytné vyplnit čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte, zároveň obdržíte pokyny ohledně hygienických a bezpečnostních opatření.
Rodiče dětí, kteří již do MŠ do konce školního roku 2019/2020 nenastoupí, nebudou hradit úplatu za vzdělávání. Současně částka za období, kdy byl přerušen provoz školy kvůli pandemii, bude všem rodičům navrácena.
Prosíme rodiče, aby z důvodu nešíření koronavirové nákazy pečlivě zvážili nezbytnost obnovení docházky svého dítěte v MŠ.


12.05.2020

ZÁPISY

Částečný seznam přijatých dětí bude uveřejněn na našich webových stránkách 20.5.2020 a bude doplněn do 4.6.2020


12.05.2020

Domácí vzdělávání

Pracovní listy  na téma Praha, místo, kde žiji si můžete vyzvednout v tištěné podobě ve středu 13.5.2020 mezi 10:00 a 12:00 hodinou. 


07.05.2020

Školné

Docházka dětí do MŠ v době pandemie (do konce školního roku 2019/2020) bude dobrovolná a rodiče dětí, které nenastoupí do konce školního roku, školné platit nebudou


07.05.2020

mailové adresy tříd

kotata.ms_dvouletky@volny.cz
medvidata.ms_dvouletky@volny.cz
stenata.ms_dvouletky@volny.cz
vcelky.ms_dvouletky@volny.cz


07.05.2020

Docházka dětí do konce školního roku 2019/2020

Milí rodiče,
vzhledem k tomu, že se blíží termín otvírání MŠ v omezeném režimu, moc vás všechny prosím o součinnost ohledně docházky do konce školního roku 2019/2020 - podmínky jsou uvedeny v aktualitách níže. Nahlašte, prosím, co nejdříve docházku Vašeho dítěte na mailové adresy jednotlivých tříd (na webových stránkách školy). Všem přeji hodně zdraví a děkuji za pochopení. 
Mgr. Jana Bezděková
ředitelka školy


30.04.2020

zápis 2020/2021

Vážení rodiče,
pokud jste vyplněné dokumenty poslali datovou schránkou, poštou, či vhodili do poštovní schránky školy, není potřeba, abyste chodili osobně v úterý 5.5.2020. Tento termín je určen pro rodiče, kteří jinou možnost doručení nemají 


29.04.2020

Domácí vzdělávání

Pracovní listy na týden od 27.4. - 30.4.2020 téma rodina a na týden od 4.5. - 7.5.2020 téma život na louce si můžete osobně vyzvednout v úterý 5.5.2020 mezi 10:00 a 12:00 hodinou.


28.04.2020

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 - nahlížení do spisu

Vážení rodiče,
nahlížení do spisu bude možné 13.5.2020 mezi 10:00 a 14:00 hodinou


28.04.2020

MŠ v době koronavirové epidemie a náhradní prázdninový provoz - ke dni 21.4.2020

Mateřské školy v době koronavirové epidemie a nouzového stavu a náhradní prázdninový provoz MŠ během července a srpna 2020 - aktuální opatření ke dni 21. 4. 2020
 
Dne 17. 3. 2020 byly na základě doporučení MŠMT uzavřeny všechny mateřské školy zřízené MČ Praha 10.
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v ČR o znovuotevření mateřských škol zatím MČ Praha 10 neuvažuje.
Případné otevření omezeného provozu MŠ, míra a režim, v jakém budou MŠ fungovat, bude připravováno a řešeno až na základě manuálu, který přislíbilo do konce dubna 2020 vydat Ministerstvo zdravotnictví ČR, potažmo MŠMT. V tomto manuálu budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol a doporučeny hygienické postupy, aby se nákaza COVID-19 nerozšířila mezi děti a zaměstnance MŠ (př. počet dětí v kolektivu, povinnost nosit roušky, režim školního stravování a společného spaní, …).
Uzavřením mateřských škol se předchází vystavování jejich personálu i dětí včetně jejich rodin riziku nákazy virovým onemocněním. Riziko rozšíření nákazy stále zvyšuje i vysoký věkový průměr zaměstnanců škol. Více než polovina zaměstnanců mateřských škol je starší 50 let. Mnoho zaměstnanců také dojíždí do zaměstnání hromadnými prostředky a řada zaměstnanců škol zůstává doma s dětmi, kterým byla uzavřena základní škola. Podstatná část zaměstnanců se nachází v pracovní neschopnosti, a to i z důvodu těhotenství či oslabené imunity. Toto všechno omezuje provoz a organizaci mateřských škol.
Problém dětí mezi 3. a 6. rokem nosit hygienickým způsobem roušku po celý den je evidentní, dodržet hygienu dýchacích cest i rukou je malá, také zacházení s použitými rouškami není prozatím vůbec vyřešeno. Děti si samy roušku nenasadí, problém se sundáváním, nandáváním a odložením roušky na nějaké místo vznikne i při dodržování pitného režimu a stravování.
V žádném případě však nehodláme blokovat potřeby rodičů nastoupit do zaměstnání. Sledujeme vývoj na území hl. města Prahy a v návaznosti na aktuální zdravotní situaci budeme reagovat. Ostatní městské části Prahy prozatím také mateřské školy neotvírají, všichni vyčkáváme na opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
Tato situace je pro všechny nová a nemůžeme ji podcenit.
 
Prázdninový provoz MŠ zůstal v plánu i přes nouzový stav. Informace podané zákonným zástupcům jsou platné, změna se týká formy zápisu a termínů podávání žádostí. Forma bude taková, aby se co nejvíce omezil přímý kontakt mezi pracovníky MŠ a zákonnými zástupci dětí. Preferovaná bude elektronická forma zápisu nebo zaslání poštou, ve výjimečných případech osobní předání.
I v  případě nastavení režimu prázdninového provozu platí, že musíme vyčkat na informace z Ministerstva zdravotnictví ČR. Jistě ale víme, že k přijímání dětí k prázdninovému provozu budou nastavena přísnější kritéria, MŠ budou v provozu pro nejnutnější případy.
Vedoucí odborů školství městských částí hl. města Prahy chtějí postupovat konzistentně, což se zatím děje.
O případném dalším vývoji Vás budeme včas informovat.
 
 
Odbor školství MČ Praha 10


23.04.2020

Škola v přírodě

Škola v přírodě penzion Diana Bedřichov (7.6.2020 - 12.6.2020) je ZRUŠENA. Poměrná částka ze zaplacené zálohy Vám bude vrácena na Váš účet cestovní kanceláří CK2.
 


22.04.2020

Domácí vzdělávání

Pracovní listy - čarodějnice - si můžete osobně vyzvednout ve středu 22.4.2020 mezi 10:00 a 12:00 hodinou


Fotogalerie 2019/20   Rozlučka - Koťata   Besídka - Včelky   Besídka - Štěňata   Besídka - Medvíďata  
Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace