DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Aktuality


02.07.2021

VŠEM DĚTEM A JEJICH RODIČŮM PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO, HODNĚ SLUNÍČKA , KOUPÁNÍ A POHODIČKY
ZAMĚSTNANCI ŠKOLY


24.06.2021

Úplata za vzdělání pro školní rok 2021/2022

Milí rodiče,
úplata za vzdělávání pro školní rok bude činit 1 250,-Kč/měs. Netýká se povinného předškolního vzdělávání

 


18.06.2021

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Milí rodiče,
rozloučení s předškoláky se vší "parádou" se odkládá na 8. 9. 2021. Doufáme, že si najdete čas na příjemné, slavnostní odpoledne včetně opékání buřtů. Všechny podrobnosti ještě uvedeme během prázdnin na náš web


18.06.2021

Schůzka rodičů nových dětí

Vážení rodiče nově přijatých dětí,
v úterý 29.6. 2021 vás zveme na informativní schůzku, která se bude konat od 16:00 hod


18.06.2021

KERAMICKÁ VÝSTAVA

Milí rodiče,
v úterý 22.6. 2021 od 15:00 hod proběhne tradiční keramická výstava na přední zahradě školy. Všichni jste srdečně zváni


18.06.2021

DOPOLEDNÍ ROZLOUČENÍ

Ve středu 23.6. 2021 dopoledne proběhne rozloučení dětí se školním rokem akcí "Cesta kolem světa".


02.06.2021

Koncert - nový termín

Milí rodiče,
náhradní koncert zahradního koncertu se koná v úterý 8.5. 2021 dopoledne


31.05.2021

Zahradní koncert

Milí rodiče,
z důvodu nemoci jedné z účinkujících se dnešní zahradní koncert nekoná. Budeme jednat o náhradním termínu


25.05.2021

Koncert

V pondělí 31.5. 2021 od 9:30 hod se uskuteční na školní zahradě koncert pro děti


25.05.2021

Akce Mistra Brailla

Milí rodiče,
z důvodu onemocnění lektorky se akce Mistra Brailla, která se měla konat ve středu 26.5. 2021, ruší


13.05.2021

AKCE PRO DĚTI - 26. 5. 2021

Ve středu 26.5. 2021 (dopoledne) - venkovní akce
se uskuteční akce "Šifra Mistra Brailla" - program o životě nevidomých a slabozrakých lidí 


12.05.2021

Výsledky zápisu

Vážení rodiče,
první výsledky přijetí dětí bude oznámeno 18.5. 2021 na našich webových stránkách a na budově školy. Po uvolnění duplicitních míst se nadále seznam přijatých dětí bude doplňovat a konečný výsledek bude zveřejněn tamtéž nejpozději 3.6. 2021


12.05.2021

FOCENÍ TŘÍD

Milí rodiče,
dne 2.6. 2021 od 8:00 bude probíhat focení tříd


30.04.2021

Znovuotevření školky

Milí rodiče,
konečně jsme se dočkali a všechny děti mohou přijít od 3.5. 2021 opět do školky (kromě dětí, které dokončují karanténu). Děti nebudou testovány ani nebudou mít roušky. Pravidla vstupu zákonných zástupců budou stejná, jako před uzavřením školy

Krásný víkend a hlavně hodně zdraví


20.04.2021

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Milí rodiče,
věříme, že pandemická situace ohledně COVID-19 se dá opět do normálu a brzy již bude vše tak, jak bylo dříve. Prosím o zaslání informace, zda budete mít zájem o náhradní prázdninový provoz, a to nejpozději do 20. 5. 2021. Uveďte termín/datum docházky, MŠ školu a tyto informace zašlete pí učitelkám na třídní maily. Přehled otevřených mateřských škol a termínů byl uveřejněn na našem webu dne 18.3. 2021. 


16.04.2021

Zápis do ZŠ

Milí rodiče předškoláků,
chápeme, že v této nesnadné době máte hodně starostí, ale připomínáme, že problěhly zápisy do 1. tříd ZŠ. Pokud jste zapomněli, je potřeba ihned v pondělí tak učinit. Přejeme všem pěkný víkend


09.04.2021

Vybrané profese

Milí rodiče,
nárok na prezenční výuku se týká též dětí zaměstnanců vybraných profesí:

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
- pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
- zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- příslušníci ozbrojených sil,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
(manuál MŠMT - "Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19" ze dne 6. dubna 2021)
 


09.04.2021

Milí rodiče,
V pondělí 12. 4. 2021 se z rozhodnutí MŠMT znovu otvírá MŠ Dvouletky pro děti s povinnou předškolní docházkou a děti rodičů vybraných profesí (viz opatření MZd.)

  • přítomnost na prezenční výuce bude podmíněna účastí dětí na testování antigenními testy
  • dětem, které mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání
  • Pokud se dítě neúčastní vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou
  • K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění
  • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem za asistence rodičů testy, které byly doporučeny a vybrány státem
  • Testování bude probíhat vždy bezprostředně po příchodu do školy - pravidelně 2x týdně vždy v pondělí a čtvrtek
  • Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje podle rozvrhu testování s ostatními (viz Manuál Covid-19: Testování ve školách duben 2021 -  MŠMT)
  • Rodiče musí počítat s časovou dotací kolem 20 min na jeden test (vyhodnocení testu trvá 15 min)
  • Škola má připraveno 7 bezpečných testovacích míst
  • Pedagogové rodičům dětí, kterých se prezenční výuka týká, rozešlou zákonným zástupcům prostřednictvím mailu instruktážní video k testování dětí
Prosíme vás o trpělivost, budeme se snažit pro vaše děti připravit co možná nejpříjemnější prostředí i v této složité době
 
Další informace:
https://testovani.edu.cz/pro-rodice
https://msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021


03.04.2021

Znovuotevření školy

Milí rodiče,
dle rozhodnutí MŠMT bude mateřská škola od pondělí 12. 4. 2021 zpřístupněna pro děti, které mají povinnost předškolního vzdělávání. Děti budou rozděleny do skupin nejvýše po 15ti dětech, dále budou 2x týdně testovány antigenními testy, ale nebudou muset nosit roušky. Přejeme všem hlavně hodně zdraví a opatrujte se


24.03.2021

Zápisy pro šk.rok 2021/2022

Vážení rodiče,
k zápisu si můžete potřebné dokumenty stáhnout z webových stránek školy nebo v předzápisu (aktivace bude spuštěna od 6.4.2021). Pokud ze závažných důvodů nemůžete dokumenty stáhnout, můžete si je vyzvednout osobně - po předchozí mailové (popř. telefonické) domluvě s ředitelkou školy


Fotogalerie 2019/20   Rozlučka - Koťata   Besídka - Včelky   Besídka - Štěňata   Besídka - Medvíďata  
Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace