DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Aktuality


13.05.2021

AKCE PRO DĚTI - 26. 5. 2021

Ve středu 26.5. 2021 (dopoledne) - venkovní akce
se uskuteční akce "Šifra Mistra Brailla" - program o životě nevidomých a slabozrakých lidí 


12.05.2021

Výsledky zápisu

Vážení rodiče,
první výsledky přijetí dětí bude oznámeno 18.5. 2021 na našich webových stránkách a na budově školy. Po uvolnění duplicitních míst se nadále seznam přijatých dětí bude doplňovat a konečný výsledek bude zveřejněn tamtéž nejpozději 3.6. 2021


12.05.2021

FOCENÍ TŘÍD

Milí rodiče,
dne 2.6. 2021 od 8:00 bude probíhat focení tříd


30.04.2021

Znovuotevření školky

Milí rodiče,
konečně jsme se dočkali a všechny děti mohou přijít od 3.5. 2021 opět do školky (kromě dětí, které dokončují karanténu). Děti nebudou testovány ani nebudou mít roušky. Pravidla vstupu zákonných zástupců budou stejná, jako před uzavřením školy

Krásný víkend a hlavně hodně zdraví


20.04.2021

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Milí rodiče,
věříme, že pandemická situace ohledně COVID-19 se dá opět do normálu a brzy již bude vše tak, jak bylo dříve. Prosím o zaslání informace, zda budete mít zájem o náhradní prázdninový provoz, a to nejpozději do 20. 5. 2021. Uveďte termín/datum docházky, MŠ školu a tyto informace zašlete pí učitelkám na třídní maily. Přehled otevřených mateřských škol a termínů byl uveřejněn na našem webu dne 18.3. 2021. 


16.04.2021

Zápis do ZŠ

Milí rodiče předškoláků,
chápeme, že v této nesnadné době máte hodně starostí, ale připomínáme, že problěhly zápisy do 1. tříd ZŠ. Pokud jste zapomněli, je potřeba ihned v pondělí tak učinit. Přejeme všem pěkný víkend


09.04.2021

Vybrané profese

Milí rodiče,
nárok na prezenční výuku se týká též dětí zaměstnanců vybraných profesí:

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
- pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
- zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- příslušníci ozbrojených sil,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
(manuál MŠMT - "Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19" ze dne 6. dubna 2021)
 


09.04.2021

Milí rodiče,
V pondělí 12. 4. 2021 se z rozhodnutí MŠMT znovu otvírá MŠ Dvouletky pro děti s povinnou předškolní docházkou a děti rodičů vybraných profesí (viz opatření MZd.)

  • přítomnost na prezenční výuce bude podmíněna účastí dětí na testování antigenními testy
  • dětem, které mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání
  • Pokud se dítě neúčastní vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou
  • K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění
  • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem za asistence rodičů testy, které byly doporučeny a vybrány státem
  • Testování bude probíhat vždy bezprostředně po příchodu do školy - pravidelně 2x týdně vždy v pondělí a čtvrtek
  • Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje podle rozvrhu testování s ostatními (viz Manuál Covid-19: Testování ve školách duben 2021 -  MŠMT)
  • Rodiče musí počítat s časovou dotací kolem 20 min na jeden test (vyhodnocení testu trvá 15 min)
  • Škola má připraveno 7 bezpečných testovacích míst
  • Pedagogové rodičům dětí, kterých se prezenční výuka týká, rozešlou zákonným zástupcům prostřednictvím mailu instruktážní video k testování dětí
Prosíme vás o trpělivost, budeme se snažit pro vaše děti připravit co možná nejpříjemnější prostředí i v této složité době
 
Další informace:
https://testovani.edu.cz/pro-rodice
https://msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021


03.04.2021

Znovuotevření školy

Milí rodiče,
dle rozhodnutí MŠMT bude mateřská škola od pondělí 12. 4. 2021 zpřístupněna pro děti, které mají povinnost předškolního vzdělávání. Děti budou rozděleny do skupin nejvýše po 15ti dětech, dále budou 2x týdně testovány antigenními testy, ale nebudou muset nosit roušky. Přejeme všem hlavně hodně zdraví a opatrujte se


24.03.2021

Zápisy pro šk.rok 2021/2022

Vážení rodiče,
k zápisu si můžete potřebné dokumenty stáhnout z webových stránek školy nebo v předzápisu (aktivace bude spuštěna od 6.4.2021). Pokud ze závažných důvodů nemůžete dokumenty stáhnout, můžete si je vyzvednout osobně - po předchozí mailové (popř. telefonické) domluvě s ředitelkou školy


18.03.2021

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Vážení rodiče,

letní prázdninový provoz bude realizován v následujícím programu:
do 2.7. 2021 - všechny MŠ v provozu
5. - 9.7. 2021 - všechny MŠ uzavřeny
12.7. - 6.8. 2021 - zajištěn provoz určených MŠ (4 týdny)
9.8. - 20.8. 2021 - všechny MŠ uzavřeny
23.8. - 31.8. 2021 - přípravný týden (všechny MŠ v provozu bez dětí)

v termínu 12.7. - 23.7. 2021 budou v provozu:
MŠ Dvouletky
MŠ Podléšková
MŠ Magnitogorská

v termínu 26.7. - 6.8. 2021 budou v provozu:
MŠ Nedvězská
MŠ Rembrandtova
MŠ Hřibská

Zápisy na prázdninový provoz budou probíhat 26.5. 2021


18.03.2021

ZÁPIS DO MŚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,
zápis do MŠ Dvouletky pro školní rok 2021/2022 se bude konat 5. 5. 2021 v čase 9:00-11:00; 13:00-18:00 hod
Předzápis bude otevřen od 6.4. 2021 do 4.5. 2021
Nahlédnutí do spisu bude umožněno 17.5.2021 (na základě předem dohodnuté schůzky)
Dokumenty (Žádost o přijetí, Evidenční list) je třeba mít potvrzené též od lékaře (oba) - dokládáte je v den zápisu
Kritéria pro přijetí - bydliště dítěte (městská část Praha 10), věk dítěte
Požadované dokumenty můžete zaslat vlastní DS (nikoli firemní), e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobním podáním v den zápisu (5.5.2021). U hlavního vchodu do budovy mateřské školy bude umístěna sběrná "schránka", do které své žádosti můžete bezpečně odevzdat.
Pro více informací sledujte webové stránky školy


04.03.2021

ODKLADY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Milí rodiče,
doporučení z PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ PORADNY ohledně odkladů školní docházky stačí dodat dodatečně, nikoli přímo u zápisu


03.03.2021

Domácí vzdělávání

Milí rodiče předškoláků,
nezapomeňte, že Vaše dítko má povinnost předškolního vzdělávání, proto nejdéle po skončení jarních prázdnin ( 8.3. 2021) obdržíte mailem "úkoly" a instrukce od pí učitelek, jakým způsobem postupovat


01.03.2021

Potvrzení o uzavření MŠ

Potvrzení o uzavření MŠ si můžete vygenerovat na stránkách cssz - aktuální informace k ošetřovnému. Všem přejeme hlavně hodně zdraví


01.03.2021

Provoz na MŠ Dvouletky

Vážení rodiče,
pedagogové pro děti zpracovávají materiály pro domácí vzdělávání, které si budete moci stáhnout a vytisknout z našich webových stránek. Jedná se pouze o nabídku, nikoli o povinnost. Pokud byste měli zájem, ale nedařilo by se Vám materiály vytisknout, můžete se pro ně osobně zastavit, a to vždy v pondělí nebo ve středu mezi 8:00 a 12:00 hod


28.02.2021

Uzavření školy - dopis místostarosty MČ Praha 10

Milí rodiče,
věnujte, prosím, pozornost dopisu p. MgA. Davida Kašpara - místrostarosty MČ Praha 10:

Vážení rodiče žáků mateřských a základních škol zřizovaných Prahou 10, Vláda České republiky rozhodla uzavřít mateřské i základní školy s platností od pondělí 1. března 2021. Toto rozhodnutí je důsledkem zhoršení pandemické situace a zvýšení rizika nákazy novými mutacemi viru COVID-19. Je to krajní a nepříjemné řešení, ale v tuto vážnou chvíli asi jediné možné. Prosím, respektujte jej, buďte k sobě ohleduplní a dodržujte veškerá doporučení, abychom společně co nejdříve tuto nelehkou dobu překonali. Za Prahu 10 jsou určeny školy, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci pracovníků bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a některých dalších klíčových profesí. Je to ZŠ Karla Čapka a jako záložní ZŠ Švehlova. K dispozici zůstává také MŠ Omská a po jejím naplnění MŠ Magnitogorská. Zároveň tímto děkuji všem ředitelům, učitelům i nepedagogickým pracovníkům za jejich dosavadní nasazení. Věřím, že se život brzy vrátí do svých běžných kolejí. Buďte všichni zdraví!    


28.02.2021

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,
z rozhodnutí vládního nařízení ohledně mimořádných opatření ze dne 26.2. 2021 se od pondělí 1.3. 2021 uzavírá MŠ Dvouletky. Poměrná částka úplaty za vzdělávání (školné) za dobu uzavření školy, Vám bude prominuta (vrácena)
Děkuji za pochopení
Mgr. Jana Bezděková - ředitelka školy


15.02.2021

JARNÍ PRÁZDNINY

Milí rodiče,
nahlašte, prosím, (do středy 24.2.2021) zda Vaše dítko bude navštěvovat mateřskou školu v době jarních prázdnin (1.3. - 5.3. 2021) - osobně nebo na třídní mail


10.02.2021

Čestné prohlášení

Žádám zákonné zástupce dětí, aby nezapomínali na vyplňování čestného prohlášení dle známých podmínek školy


Fotogalerie 2019/20   Rozlučka - Koťata   Besídka - Včelky   Besídka - Štěňata   Besídka - Medvíďata  
Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace