DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

6:30-8:00 doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity
8:00-8:30 ranní hry
8:30-9:00 ranní cvičení dětí řízené pedagogickými pracovníky, hygiena
9:00-9:15 ranní svačina
9:15-10:00 řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, prováděné dle ŠVP MŠ a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd (komunitní kruh)
10:00-11:45 osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle ŠVP s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)
11:45-12:15 oběd a osobní hygiena dětí
12:30-14:30 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, pokud to dovolí provozní podmínky
14:30-15:00 odpolední svačina
15:00-17:00 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci
Stanovený základní denní program může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze ŠVP a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.Fotogalerie 2019/20   Rozlučka - Koťata   Besídka - Včelky   Besídka - Štěňata   Besídka - Medvíďata  
Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace