DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ


POKYNY K NÁHRADNÍMU PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU
V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH


Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ v měsíci červenci a srpnu, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.

Svůj záměr využít náhradní prázdninový provoz MŠ oznámí zákonný zástupce dítěte ve své kmenové MŠ (kde je dítě již zapsáno k předškolnímu vzdělávání a dochází tam) nejpozději do 20.5. 2021 jedním z těchto způsobů:

- písemně – stačí prostý e- mail

- telefonicky – pouze ve výjimečných případech

Oznámením záměru vzdělávat své dítě v náhradní MŠ dává zákonný zástupce ředitelce MŠ, kam je dítě zapsané, souhlas s předáním evidenčního listu dítěte s údaji ze školní matriky do náhradní MŠ.


Dále zákonný zástupce dítěte vyplní a odevzdá v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, žádost o přijetí včetně požadovaného termínu docházky. Žádost je možné stáhnout z webových stránek konkrétní náhradní MŠ, nebo si ji lze po telefonické domluvě pouze v krajních případech osobně vyzvednout v náhradní MŠ.

 

Vyplněnou žádost o přijetí k náhradnímu prázdninovému provozu zákonný zástupce dítěte odevzdá v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz v termínu 25.5. – 26.5. 2021, jedním z těchto způsobů:

1. prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID školní datové schránky je uvedeno na webových stránkách MŠ;

2. elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail uvedený na webových stránkách MŠ; žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce

3. poštou s vlastnoručním podpisem zákonného zástupce

4. osobním podáním v MŠ s vlastnoručním podpisem zákonného zástupce; nutná je telefonická domluva předem na telefonní číslo uvedené na webových stránkách MŠ. Tento způsob bude akceptován pouze v krajních a ojedinělých případech.

 

Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť. Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol.

 

Po obdržení informace od ředitelky MŠ, která zajišťuje prázdninový provoz, o termínu, bankovním spojení a variabilním symbolu pro bezhotovostní platbu, uhradí zákonný zástupce nejpozději do 4.6. 2021 úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. Hotovostní platba bude akceptována pouze ve výjimečných případech. Po uhrazení těchto plateb může ředitelka školy rozhodnout o přijetí dítěte do MŠ.

 

Kritéria pro přijetí:

  • dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10
  • zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů (home office není relevantním důvodem k umístění dítěte do MŠ)
  • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ
  • děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze na doplnění dané kapacity MŠ

 

Počet dětí ve třídě MŠ bude stanoven s ohledem na epidemiologickou situaci a na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR.Tento počet se může i po přijetí dětí do náhradní MŠ změnit/snížit. V tom případě škola přistoupí k losování zájemců o náhradní prázdninový provoz.

 

 

NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ zřízených MČ Praha 10

Období

1. – 2. 7. 2021

všechny MŠ v běžném provozu

5. - 9. 7. 2021

všechny MŠ zavřené

12. 7. – 23. 7. 2021 v náhradním provozu

MŠ Dvouletky

MŠ Chmelová – pracoviště Podléšková

MŠ Magnitogorská 

26. 7. – 6. 8. 2021 v náhradním provozu

MŠ Nedvězská

MŠ Štěchovická – pracoviště Rembrandtova

MŠ Hřibská

9. 8. – 31. 8. 2021

všechny MŠ zavřené

 

Nový školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021.


Dokumenty ke stažení:

Informace k prázdninovému provozu 2021
Žádost o přijetí
Fotogalerie 2019/20   Rozlučka - Koťata   Besídka - Včelky   Besídka - Štěňata   Besídka - Medvíďata  
Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace