DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úhrada za předškolní vzdělávání – školné

Školné hradí rodiče dítěte:

  • Bezhotovostním způsobem na číslo účtu: 51-3654770227/0100
    Úhrada za kalendářní měsíc je splatná vždy k 15. v daném měsíci
    Např. za měsíc září nejpozději do 15.9.2023

  • Děti s povinnou předškolní docházkou (včetně dětí s OŠD) úplatu za vzdělávání neplatí.

  • Školné pro školní rok 2023/2024 činí 1.205,-Kč/měsíc

  • Variabilní symbol je přidělen dítěti při prvním nástupu do MŠ
    a po celou dobu školní docházky se nemění

Otázky, které se týkají úhrady za školné mohou rodiče projednat s vedoucí ŠJ na telefonu: 274810657, e-mail ŠJ : jidelna_msdvouletky@volny.cz nebo v kanceláři ředitelky školy, nejlépe po předchozí sjednané schůzce.

Fotogalerie 2019/20   Rozlučka - Koťata   Besídka - Včelky   Besídka - Štěňata   Besídka - Medvíďata  
Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace