DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úhrada za stravování v MŠ

Stravné hradí rodiče dítěte:

  • Bezhotovostním způsobem na číslo účtu: 51-3654770227/0100
    (popř. v hotovosti vedoucí školní jídelny)

  • Rodiče dítěte uhradí při prvním nástupu do mateřské školy (v září) zálohu na stravné,
    která je vyúčtována při ukončení školní docházky.
    Dále je stravné hrazeno zpětně např. :
    za měsíc září nejpozději do 15.10.2023.

  • Finanční limit pro děti 3-6 leté přihlášené k celodenní docházce
    činí za 1 den 45,-Kč

  • Finanční limit pro děti, které v průběhu školního roku do 30.8.
    dosáhnou věku 7 let (OŠD) přihlášené k celodenní docházce
    činí za 1 den 47,-Kč

  • Záloha na stravné při prvním nástupu do MŠ činí 900,- Kč

  • Variabilní symbol dítěte se během docházky do MŠ nemění.

Otázky, které se týkají stravování a úhrady za stravné mohou rodiče projednat s vedoucí školní jídelny na telefonu: 274810657,
e-mailem: jidelna_msdvouletky@volny.cz nebo v kanceláři vedoucí ŠJ, nejlépe po předchozí sjednané schůzce.

Úřední hodiny – vedoucí ŠJ

Pondělí9,00 – 13,00 HOD
Úterý13,00 – 17,00 HOD
Středa8,00 – 12,00 HOD
Čtvrtek8,00 – 12,00 HOD
Pátek7,00 – 11,00 HOD


Fotogalerie 2019/20   Rozlučka - Koťata   Besídka - Včelky   Besídka - Štěňata   Besídka - Medvíďata  
Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace