Zápis pro školní rok 2019/2020


Se uskuteční 6. května 2019

Od 9:00 do 11:00 hod a od 13:00 do 18:00 hod

Dokumenty k zápisu lze stáhnout na www.elektronickypredzapis.cz, na webových stránkách školy nebo osobně vyzvednou 29.-30. dubna 2019 od 8:00 do 11:00 hod a 15:00 do 17:00 hod.

• Zákonní zástupci v den zápisu odevzdají vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání a evidenční list na MŠ Dvouletky. Oba dokumenty musí být potvrzené lékařem (u očkování lékař vyplní ANO-NE).

• U zápisu zákonní zástupci předloží občanský průkaz, rodný list dítěte, popř. potvrzení o místě trvalého pobytu (v případě že se neshoduje s OP).

• Cizinci, kteří nerozumějí česky, přijdou se svým překladatelem, předloží povolení k pobytu v ČR, doloží místo pobytu a předají fotokopie listu dítěte a fotokopii o místě pobytu.

K předškolnímu vzdělávání se pro školní rok 2019/2020 přednostně přijímají děti ze spádové oblasti (MČ Praha 10) a dle věku.

V elektronickém předzápisu si můžete zarezervovat přibližný čas zápisu. Uvedené webové stránky budou aktivovány 1. dubna 2019.

„Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné“(§34 odst. 1 vyhlášky č. 280/2016Sb.)

Přednostně se přijímají děti, které dosáhnou pěti let nejpozději do 31. 8. 2019, dále pak děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (§34 odst. 3 vyhlášky č. 280/2016Sb. Školského zákona)

Děti jsou přijímány podle kritérií – spádovost a věk. Nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na hlavních dveřích školy a webových stránkách.

Děti v seznamu jsou pod registračními čísly, která budou přidělena při zápisu.

Termín zveřejnění je do 30 kalendářních dnů po odevzdání přihlášky.

O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitelky školy.

Fotogalerie 2019/20   Rozlučka - Koťata   Besídka - Včelky   Besídka - Štěňata   Besídka - Medvíďata  
Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace