DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v roce 2023/2024


- K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti ze spádové oblasti – tj. městská část Praha 10

- Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let

- Přednostně se přijímají děti, pro které se stává od školního roku 2023/2024 předškolní vzdělávání povinné – tj. děti, které před zahájením školního roku dosáhnou nejméně pátého roku věku

- Dále se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku

- Dále se pro školní rok 2023/2024 přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku

- Správní řízení (jednání a dokumentace) probíhá v úředním, tj. českém jazyce

- Při zápisu předloží zákonný zástupce dítěte svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte. Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily zákonem daným očkováním (kromě dětí s povinností předškolního vzdělávání). V případě výjimky je nutné doložit veškerou potřebnou dokumentaci (o trvalé kontraindikaci)

- O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušební doby, rozhodne, na základě předložených dokladů a v souladu se stanovenými kritérii, ředitelka mateřské školy

- O přijetí dítěte se zdravotním znevýhodněním rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, odborného lékaře, popř. také příslušného registrujícího praktického lékaře pro děti
Pokud se o poslední volné místo budou ucházet děti se shodným datem narození a zároveň budou splňovat další kritéria, přistoupí ředitelka školy k losování.

*Pokud dítě dosáhne věku 5 let věku (nar. 1.9.2017 – 31.8.2018) a z kapacitních důvodů nebude moci být přijato k předškolnímu vzdělávání ve spádové MŠ, bude po dohodě s rodiči umístěno v nejbližší MŠ, kde to kapacita umožní

**Pokud dítě dosáhne věku 4 roky věku (nar. 1.9.2018 – 31.8.2019) a z kapacitních důvodů nebude moci být přijato k předškolnímu vzdělávání ve spádové MŠ, bude po dohodě s rodiči umístěno v nejbližší MŠ, kde to kapacita umožní

Fotogalerie 2019/20   Rozlučka - Koťata   Besídka - Včelky   Besídka - Štěňata   Besídka - Medvíďata  
Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace