Prázdninový provoz mateřských škol zřízených MČ Praha 10

K prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti, které docházejí do některé z mateřských škol (MŠ) zřízených MČ Praha 10.

Zákonný zástupce si vyžádá ve své kmenové MŠ potvrzený zápisový list, se kterým se v uvedeném termínu dostaví k zápisu do mateřské školy, která bude zajišťovat prázdninový provoz. Zde odevzdají potvrzený zápisový list, zaplatí na místě školné a stravné a dítě bude přijato k docházce v době letních prázdnin. Mateřská škola zapisuje na daný termín děti pouze do výše své kapacity.

Za přijaté dítě na prázdninový provoz se považuje takové, jehož rodiče odevzdali zápisový list a zároveň zaplatili školné a stravné.

Termíny pro školní rok 2017/2018

Do 11. května 2018 rodiče oznámí ve své kmenové MŠ, že chtějí přihlásit dítě k prázdninovému provozu a požádají ředitelku o kopii zápisového listu.

Zápisy k prázdninovému provozu se konají v mateřských školách:

14. května       MŠ Nedvězská a MŠ Nučická                      od 13 do 18 hodin.

16. května       MŠ U Vršovického nádraží                           od 13 do 18 hodin.

17. května       MŠ Hřibská                                                   od 13 do 18 hodin.

21. května       MŠ Vladivostocká a MŠ Podléšková            od 13 do 18 hodin.

22. května       MŠ Tolstého a MŠ Ve Stínu                         od 13 do 18 hodin.

23. května       MŠ Omská a MŠ Zvonková                          od 13 do 18 hodin.

24. května       MŠ Na Sychrově                                           od 13 do 18 hodin.

Prázdninový provoz mateřských škol 2018

2. 7. – 13. 7.                                                                          30. 7. – 10. 8.

1. oblast: MŠ U Vršovického nádraží                      1. oblast: MŠ Vladivostocká

2. oblast: MŠ Omská                                                2. oblast: MŠ Hřibská

3. oblast: MŠ Nedvězská                                          3. oblast: MŠ Zvonková

 

16. 7. – 27. 7.                                                             13. 8. – 24. 8.            

1. oblast: MŠ Na Sychrově                                       1. oblast: MŠ Tolstého

2. oblast: MŠ Omská                                                2. oblast: MŠ Ve Stínu

3. oblast: MŠ Nučická                                              3. oblast: MŠ Podléšková                                                               

                                               27. 8. – 31. 8.

                      Není zajištěn provoz v žádné mateřské škole

 

1.      oblast: Bajkalská, Benešovská, Hradešínská, Na Sychrově, Kodaňská, Magnitogorská, Tolstého, U Roháčových kasáren, U Vrš. Nádraží, Vladivostocká

2.      oblast: Hřibská, Omská, Jakutská, Mrštíkova, Štěchovická, Rembrandtova, Troilova, Útulná, Tuchorazská, Ve Stínu

3.      oblast: Dvouletky, Chmelová, Podléšková, Mládežnická, Břečťanová, Nedvězská, Nučická, Přetlucká, Zvonková